Tramvají (6, 8), autobusem (50, 69, 403, 404), trolejbusem (25) zastávka Osová. Provozovna se nachází z druhé strany Pošty 25.


Kontakt

Mandlování a čistírna prádla, napínání háčkovaných deček

Marta Kolínková
Karpatská 5
625 00 Brno


+420 605 852 267